ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤOΝ ΔΙΟΝΥΣΟ

Σε νέα κατοικία στον Διόνυσο συμμετείχαμε στην κατασκευή την εξωτερικής θερμομόνωσης των τοίχων και στην πλήρη μόνωση των κεκλιμένων δωμάτων.