Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξωτερική θερμομόνωση καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των τοίχων εξασφαλίζοντας θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο. Μειώνει σημαντικά τις διαφορές θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων με αυτή του αέρα συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό της δαπάνης θέρμανσης και δροσισμού.

 • Στεγανότητα προσόψεων

Η εξωτερική θερμομόνωση προσφέρει τέλεια προστασία από την βροχή και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία. Επίσης προστατεύει από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία λόγω της εξασφάλισης ομοιόμορφης υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους.

 • Αποφυγή ρηγματώσεων – αισθητική ανάδειξη του κτιρίου

Ο καθολικός οπλισμός με υαλόπλεγμα  σε συνδυασμό με την ελαστομέρεια των κονιαμάτων και του τελικού έγχρωμου επιχρίσματος, εξασφαλίζουν την ιδανική εικόνα του κτιρίου στον χρόνο, χωρίς ρωγμές, αποφλοιώσεις, άλατα και υγρασία.

 • Ιδανική λύση αναπαλαίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου

Κατά την διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης δεν διακόπτονται οι λειτουργίες χρήσης του κτιρίου. Υλοποιεί εξαιρετικής αισθητικής εξωτερικές επιφάνειες διατηρώντας τον αρχιτεκτονικά χαρακτήρα και την ταυτότητα του κτιρίου.

 • Προσθέτει αξία στο ακίνητο

Η υψηλή βαθμολόγηση στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου.

Συστήματα με βάσει το θερμομονωτικό υλικό

1. Εξηλασμένης πολυστερίνης kelyfos
    DOW XENERGY, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ = 0,030 W/mΚ)
    DOW STYROFOAM (λ = 0,033 W/mΚ)

2. Διογκωμένης πολυστερίνης EPS
    Λευκή πολυστερίνη  (λ = 0,036 W/mΚ )
    Γραφιτούχα πολυστερίνη  (λ = 0,031 W/mΚ )

3. Πετροβάμβακα ( λ = 0,040 W/mΚ )

Πάχος θερμομονωτικού υλικού

 • Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Είναι ιδιαίτερα συμφέρον να εφαρμόζουμε μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης, εξασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
 • Ένα 1 cm περισσότερη θερμομόνωση σε σχέση με τα 5 cm, επιφέρει 20 % λιγότερες απώλειες και κατ’ επέκταση 20 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χρημάτων.

Διαδικασία εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης

1. Έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος

Εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση του υποστρώματος και διενεργούμε τους εξής ελέγχους:

 • Έλεγχος επιπεδότητας  προσόψεων με μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα.
 • Έλεγχος των επιφανειών για υγρασία και σαθρά τμήματα.

Αφού εντοπιστεί η αιτία της υγρασίας εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη λύση στεγανοποίησης. Τα αφαιρεθέντα σαθρά σημεία επισκευάζονται με κατάλληλο κονίαμα.

 • Έλεγχος της πρόσφυσης των παλαιών χρωμάτων
 • Καθαρισμός όλων των επιφανειών με υδροβολή ,από σκόνες, σαθρά, λίπη, άλγη κλπ.
 • Έλεγχος ρωγμών και σαθρών στα στοιχεία του σκυροδέματος

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την αντισεισμική αντοχή του κτιρίου, τα διαβρωμένα σημεία να αποκαλύπτονται και να μην «σκεπάζονται» και  να επισκευάζονται με τον σωστό τρόπο:

 • Καθαίρεση σαθρού σκυροδέματος
 • Καθαρισμός οπλισμού
 • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
 • Αστάρι πρόσφυσης
 • Αποκατάσταση με επισκευαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα
 • Αναστολέας διάβρωσης

2.   Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών

 • Επικόλληση και αλφάδιασμα των θερμομονωτικών πλακών, σε σχήμα κτισίματος.
 • Μηχανική στήριξη των πλακών με ειδικά αγκύρια, σε πυκνότητα που καθορίζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, 6-8  αγκύρια / m2. Τα αγκύρια χωνεύονται 2 cm στην θερμομονωτική πλάκα. Το κενό σφραγίζεται με ροδέλα πολυστερίνης και αφρό πολυουρεθάνης. 
 • Τρίψιμο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με ειδικό τριβείο με γυαλόχαρτο για την επίτευξη της τέλειας επιπεδότητας.

3.   Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων

 • Για την προστασία όλων των γωνιών τοποθετούνται πλαστικά γωνιόκρανα με κόλλα.
 •  Όταν προβλέπονται, διαμορφώνονται σκοτίες και τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια υαλοπλέγματος.
 • Όταν προβλέπονται  νεροσταλάκτες, τοποθετούνται τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια.

4.    Βασικό επίχρισμα- τοποθέτηση υαλοπλέγματος

 • Επί των θερμομονωτικών πλακών, γίνεται διάστρωση της πρώτης στρώσης του κονιάματος και επ’ αυτής επικολλάται, σε όλη την επιφάνεια το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης.
 • Στις γωνίες των ανοιγμάτων τοποθετείται δεύτερο υαλόπλεγμα ως πρόσθετος οπλισμός.
 • Ακολουθεί δεύτερη στρώση κονιάματος , η οποία καλύπτει πλήρως το υαλόπλεγμα.
 • Σφράγισμα με πολυουρεθανική μαστίχη , των αρμών στις μαρμαροποδιές κλπ, για την εξασφάλιση της στεγανότητας στα τελειώματα του συστήματος.

5.    Τελικό έγχρωμο επίχρισμα

 • Επί του βασικού σοβά, αφού σκληρυνθεί, εφαρμόζεται  primer.
 • Ακολουθεί η εφαρμογή του τελικού  έγχρωμου  επιχρίσματος.

Οι επιλογές για το τελικό επίχρισμα είναι απεριόριστες: Ποικιλία χρωμάτων, κοκκομετρίες από 1 mm- 2,5 mm και διάφορα είδη: ανόργανο, ακρυλικό, σιλικονούχο, πυριτικό.

6.    Ευαίσθητα σημεία της εξωτερικής θερμομόνωσης

 • Η στεγανότητα στα όρια- τελειώματα του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτροπή της εισροής της υγρασίας, η οποία εκτός των άλλων προβλημάτων που προκαλεί, μειώνει σημαντικά την απόδοση της θερμομόνωσης. Τα υγρά δομικά υλικά έχουν 24 φορές μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα. Καταναλώνουμε ενέργεια για να εξατμιστεί η εγκλωβισμένη υγρασία και όχι να θερμάνουμε τον εσωτερικό χώρο.
 • Η συναρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης με τις μονώσεις της ταράτσας, των βεραντών και του υπογείου θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να εξασφαλίζεται η προστασία των στεγανώσεων.
 • Η ζώνη της εξωτερικής θερμομόνωσης που είναι σε επαφή με το έδαφος, το πεζοδρόμιο και τις βεράντες θα πρέπει να προστατευτεί ιδιαίτερα από την ανερχόμενη υγρασία και την αναπήδηση της βροχής. Εφαρμόζεται στεγανοποίηση σε δύο φάσεις: πριν την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών και πριν το τελικό επίχρισμα.
 • Οι οριζόντιες επιφάνειες (καπάκια στηθαίων) στεγανοποιούνται πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.
 • Οι αρμοί της εξωτερικής θερμομόνωσης με τις μαρμαροποδιές, τα κουφώματα, τις πέργολες ,τα κάγκελα κλπ θα πρέπει να σφραγίζονται με πολυουρεθανική μαστίχη.