Επισκευή - ενίσχυση σκυροδέματος

Επισκευή σκυροδέματος

Στα παλαιά κτίρια, πολύ συχνά, παρατηρούμε σημάδια διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισμού στα στοιχεία του σκυροδέματος στην ταράτσα ,στους εξωτερικούς τοίχους, στα στηθαία και στην πυλωτή, που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την αντισεισμική αντοχή του κτιρίου, τα διαβρωμένα σημεία να εντοπίζονται και να μην αφήνονται ως «ανοιχτές πληγές» αλλά να επισκευάζονται με τον σωστό τρόπο:

  • Καθαίρεση σαθρού σκυροδέματος
  • Καθαρισμός οπλισμού
  • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
  • Αστάρι πρόσφυσης
  • Αποκατάσταση με επισκευαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα
  • Αναστολέας διάβρωσης

Ενίσχυση σκυροδέματος με FRP

Μια νέα τεχνική ενίσχυσης σκυροδέματος με πολλά πλεονεκτήματα είναι η τεχνική με χρήση Σύνθετων υλικών, τα οποία επικολλούνται στα προς ενίσχυση στοιχεία με εποξειδικές ρητίνες.

Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ιδιαίτερα υψηλής αντοχής ίνες άνθρακα ή υάλου και έχουν την μορφή είτε του εύκαμπτου υφάσματος (ανθρακούφασμα, υαλούφασμα) είτε του δύσκαμπτου ελάσματος (ανθρακοέλασμα).