ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

COCO MAT ATHENS BC

Εξωτερική θερμομόνωση isomat Thermosystem Flex

Στο νέο ξενοδοχείο της Coco mat, πλησίον του μουσείου Ακροπόλεως, εφαρμόσαμε το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης isomat Thermosystem Flex, σε συνολική επιφάνεια 3000 m2.