ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

 

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο

Στη βιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στον Ασπρόπυργο, εφαρμόσαμε τα παρακάτω εποξειδικά συστήματα της εταιρίας Sika:

  • Διαγραμμίσεις με εποξειδικό Sikafloor-264, 5000 m.
  • Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο Sikafloor-263, επιφάνειας 1000 m2