ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΗΡΑΣ

Πολυουρεθανικό δάπεδο sika comfortfloor PS-23

Στην ανακαινισμένη αίθουσα του μουσείου, που στεγάζει τις τοιχογραφίες του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι, εφαρμόσαμε το πολυουρεθανικό δάπεδο    sika comfortfloor PS-23  σε επιφάνεια 500 m2.

Στο τελικό δάπεδο έγινε αποτύπωση της κάτοψης της προϊστορικής κατοικίας.