ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ

Εποξειδικό δάπεδο Durofloor-11 & Durofloor-R

Στην βιομηχανία ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ στην Κηφισιά, στις νέες εγκαταστάσεις, εφαρμόσαμε τα παρακάτω εποξειδικά  συστήματα δαπέδων της εταιρίας isomat:

  • Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό Durofloor-11 ,επιφανείας 800 m2
  • Επαλιφόμενο εποξειδικό Durofloor-R ,επιφανείας 1000 m2