ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

NESTLE A.E

Εποξειδικό δάπεδο Sikafloor 264 

Στις αποθήκες της NESTLE A.E στα Οινόφυτα εφαρμόσαμε εποξειδικό δάπεδο Sikafloor 264 επιφάνειας 1000 mσε υπόστρωμα ρητινοκονιάματος πάχους 6mm. Η επεξεργασία του υποστρώματος έγινε με το σύστημα σφαιριδιοβολής BLASTRAC.