ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ROASTING WAREHOUSE

Διακοσμητικό εποξειδικό δάπεδο Sikafloor level-30

Στο νέο κατάστημα του Roasting Warehouse στο Νέο Κόσμο εφαρμόσαμε το διακοσμητικό εποξειδικό δάπεδο με φολίδες και το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές Sikafloor level-30