ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

JACKIE O' BAR-RESTAURANT ΜΥΚΟΝΟΣ

Στο Jackie O' στο Super Paradise στη Μύκονο, εφαρμόσαμε διακοσμητικό τσιμεντοειδές δάπεδο και προστατευτικά βερνίκια σε εξωτερικά δάπεδα επιφάνειας 1000 m2