ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

HOTEL JOHN & GEORGE ΤΟΛΟ

Στη ταράτσα του ξενοδοχείου που είναι περιβάλλων χώρος της πισίνας και χώρος εστίασης, επιφάνειας 800 m2, εφαρμόσαμε σύστημα ηχομόνωσης- υγρομόνωσης και τελικό δάπεδο.