ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

INFORM LYKOS

Στην νέα γραμμή παραγωγής στην Inform Lykos εφαρμόσαμε αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο sikafloor-263, επιφάνειας 700 m2.