ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ΜΟΙΡΑΣ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στο σύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων ταξί Μοίρας στο περιστέρι συμμετείχαμε στην κατασκευή του εποξειδικού δαπέδου Durofloor-R, συνολικής επιφάνειας 850 m2. Το υπόστρωμα του βιομηχανικού beton επεξεργάστηκε με σφαιριδιοβολή.