ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ

Στα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, επί της λεωφόρου Κηφισού 136 στο Περιστέρι, εφαρμόσαμε τις εποξειδικές επιστρώσεις στο parking. Η επεξεργασία του υποστρώματος έγινε με το σύστημα σφαιριδιοβολής Blastrac Blast Cleaning System.