ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

DECON SA - ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 2500 M2

Επισκευή, μόνωση ταράτσας 2500 m2, εξωτερική θερμομόνωση στην βιομηχανία DECON στον Ασπρόπυργο.

Στην βιομηχανία DECON στον Ασπρόπυργο αναλάβαμε τις παρακάτω εργολαβίες:

  • Επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος
  • Πλήρης μόνωση ταράτσας επιφανείας 2500 m2. Θερμομόνωση Fibran, πάχους 7 cm, διαμόρφωση ρύσεων και στεγάνωση με ελαστομερή ασφαλτόπανα.
  • Εξωτερική θερμομόνωση με το σύστημα Kelyfos.