ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

AEROSERVICES - ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ SKAFLOOR-263

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο Skafloor-263

Στο υπόστεγο της Aeroservices, επιφανείας 2300 m2, στο αεροδρόμιο Μεγάρων εφαρμόσαμε το εποξειδικό σύστημα της εταιρίας Sika, Sikafloor 263.