ΝΕΑ

Νέα, ανακοινώσεις

EVEREST- SIKAFLOOR 20 PURCEM


Στους νέους χώρους  παραγωγής και κατάψυξης της Hellenic catering συμμετείχαμε στην κατασκευή ρητινικών επιστρώσεων στα δάπεδα, συνολικής επιφανείας 700 m2.

Εφαρμόσαμε το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό σύστημα Sikafloor 263 και το πολυουρεθανικό κονίαμα Sikafloor 20 purcem.